تجهیزات تولید

ما مجموعه کاملی از تجهیزات پیشرفته تولید از ولکانیزاسیون تا حمل نهایی ، با استانداردهای بین المللی ، با استفاده از همان فرایند تولید پیشرفته ، همچنین دارای طیف کاملی از تجهیزات آزمایشگاهی ، آزمایشات جامع و آزمایش انواع خواص مواد لاستیکی ، عملکرد محصول تست.